Hem » Hur många km är en mil?

Hur många km är en mil?

by Samuel Klingberg

Svaret på frågan “hur många km är en mil?” tycks kanske uppenbar för de flesta: en mil är 10 km. Men är svaret så enkelt egentligen? Jo, om man utgår från att det är en svensk mil som avses, men det finns ju andra mil eller “miles”.

Hur många km är en engelsk mile?

Att engelsmännen är konservativa är väl allmänt känt? Moderniteter som SI-systemet för olika enheter är inget för dem – systemet skapades ju så sent som 1960. Alltså håller britterna fast vid sina gamla enheter. Avstånd anges i “miles” där 1 mile är knappt 1,61 km.

Hur många km är en amerikansk mile?

Amerikanerna håller fast vid samma definitioner som deras gamla kolonialmakt Storbritannien. Även här är 1 mile ca 1,61 km.

Hur många km är en nautisk mil?

En nautisk mil är exakt 1,852 km. Ursprungligen definierades detta avstånd utifrån ett geometrisk uträknat avstånd för en bågminut längs en meridian. Andra benämningar av nautisk mil är sjömil eller distansminut.

Hur lång är en meter?

Resonemangen ovan utgår från storheten “meter”, där en kilometer (km) är 1000 meter. Dagens definition av 1 meter definierades dock inte formellt förrän 1983. Den bygger på ljusets hastighet i vakuum, mer precis hur långt det färdas på 1/299 792 458 sekund.

Äldre angivelser av avstånd som “mil” eller “mile” kan därför skilja sig något från dagens mått, eftersom svaret på frågan “hur många km är en mil” inte varit exakt detsamma då som nu.

Hur är relationen mellan olika hastigheter då?

Nu blir det nog enklast att göra en tabell. Här visas relationen mellan miles per hour (mph) och kilometer per timme (km/h), samt mellan knop och km/h:

Till landsTill havs
mphkm/hknopkm/h
10161019
20322037
30483056
40644074
50805093
609760111
7011370130
8012980148

Se mer