Hem » Hur många bokstäver i alfabetet finns det egentligen?

Hur många bokstäver i alfabetet finns det egentligen?

by Samuel Klingberg

Det är inte så lätt att veta hur många bokstäver i alfabetet som finns. Det beror på vilket alfabet man menar, och vilka bokstäver som räknas. V och W till exempel. De har inte alltid räknats som två olika bokstäver. Men i dag är de flesta överens om att det finns 29 bokstäver i det svenska alfabetet. 

Hur många bokstäver finns det i alfabetet världen över?

  • Bokstäver i svenska alfabetet: 29
  • Bokstäver i engelska alfabetet: 26
  • Bokstäver i kinesiska alfabetet: oändligt många!
  • Bokstäver i arabiska alfabetet: 28/29
  • Bokstäver i grekiska alfabetet: 25 som används i dag

Inga – eller oändligt många – bokstäver i kinesiska alfabetet

En fråga som är svår att svara på är “hur många bokstäver finns det i alfabetet i Kina?” Det kinesiska systemet för skrift är nämligen inte uppbyggt på samma sätt som till exempel det latinska. De kinesiska tecknen härmar inte ljud, som de latinska bokstäverna gör, utan står för själva betydelsen av det skrivna.

Detta innebär att den som behöver lära sig läsa på kinesiska behöver hålla koll på en stor mängd tecken. Minst 4 000–5 000 tecken ska den som vill kunna läsa kinesiska kunna koda av. Enligt vissa lexikon kan det finnas så mycket som 60 000 kinesiska tecken, som alla betyder olika saker.

Hur många bokstäver i alfabetet på svenska?

De 29 bokstäver som i dag är aktiva i det svenska alfabetet kan du troligtvis se framför dig på ditt tangentbord. 26 av dem tillhör det som kallas för det latinska alfabetets grundbokstäver. Tre av dem är däremot specifika för just det svenska alfabetet – å, ä och ö. 

Precis som tidigare nämnt har inte alltid alla bokstäver “räknats” i det svenska alfabetet. Länge var bokstaven w en så främmande fågel att den inte ansågs tillhöra det svenska alfabetet. I dag är den däremot en självklar del av det svenska skriftspråket. 

Se mer